Aalborg Kommunes Handicappris 2013

Aalborg Kommunes Handicappris 2013

Aalborg Kommunes Handicappris 2013

Langhøj Aalborg var indstillet til Aalborg Kommunes Handicappris 2013

Og endnu mere stolte blev vi da vi læste begrundelsen for indstillingen.

Langhøj, Aalborg har som deres force, at fremstille handicapbiler – og dét kan de!
Den primære årsag til at de bør tildeles årets handicappris er dog ikke resultatet i form af den handicapbil, man kører hjem i – MEN vejen derhen – processen, hvori handicapbilen formes. Hos Langhøj Handicapbiler kendetegnes den proces af dialog og lydhørhed.

Bilen bliver skabt gennem dialogen. Det er muligt, fordi leder og medarbejdere ved Langhøj inviterer til dialog. Det gør de ved at stille deres erfaringer og store viden på feltet til rådighed i dialogen. Som bruger mærker jeg hurtigt, at de ved, hvad de taler om – de er eksperter. Det gør mig som bruger tryg ved den vej jeg nu skal ud på.

Samtidig mærker jeg også, at ledere og medarbejdere ved Langhøj ikke blot bruger deres viden til at give svar. Tværtimod danner deres viden grundlag for spørgsmål – de formår at stille relevante og respektfulde spørgsmål, og spørgsmål, der bygger videre på mine svar. Som bruger oplever jeg at blive set – ikke som handicappet, men som en person med et handicap. Jeg oplever at blive inviteret til at komme med min ekspert viden, dvs. mit kendskab til egne behov og begrænsninger. Både leder og medarbejder lytter og giver tid, så jeg som bruger oplever, at jeg bliver mødt med respekt, og jeg bliver tryg, også den dag, hvor bilen skal ud på landevejen.

Udover den betydningsfulde dialog kendetegnes deres arbejde af omhyggelighed og kreativitet. De har fokus rettet mod muligheder i stedet for begrænsninger, og de opgiver ikke at finde en løsning. Tværtimod samarbejder de for at finde løsninger på ethvert problem.

Jeg er helt sikker på, at der ikke kører to ens biler ud af Langhøj – det gør der ikke, fordi leder og medarbejdere ser mangfoldigheden i de mennesker, der kommer indenfor døren. Akkurat som man som bruger oplever mangfoldigheden indenfor i virksomheden, hvor staben også udgøres af mennesker med handicap.

Tusind tak til Charlotte for de flotte ord og ikke mindst indstillingen, samt tak til jer der har stemt på os.